Pris på heile Uppstad Panorama bustadfelt

Pris i NOK: 10 mill.
Pris i EURO: 1 mill.